رویدادها

گنجینه اشیا...

موزه و اسناد صنعت نفت ایران تلاش دارد تا با بازیابی، مرمت، و نمایش اشیاء و تجهیزات به جای مانده از یک قرن و اندی تلاش و فعالیت در عرصه صنعت نفت و گاز کشور، در حفظ این میراث و انتقال آن به نسل های آینده بکوشد.   

بیشتر

مدارک و اسناد

دفتر مدارک و مرکز اسناد موزه های صنعت نفت ایران در سال 1392 با ماموریت گردآوري، طبقه‌ بندي، احيا و ترميم اسناد و اشياي تاريخي صنعت نفت و ابلاغ شاخصه‌ هاي ابقا و يا امحای آنها، شکل گرفت.

بیشتر

تلمبه خانه دارخُوین؛ گنجینه نفت جنوب

افزون بر چهل سال به حال خود رها شده بود! همچون تمام شهرها، کارخانه ها و کارگاه های متروک قرن بیستم که نبض آنها به تولید و تقاضا بسته بود و همین که باد بی نیازی می وزید، پیستون ها، چرخ ها و پره ها از کار می افتاد و واپسین سوت "فیدوس" تعطیلی ابدی آن ها را جار می زد. کارگرهای یقه چرکین با خشمی فروخورده به کلبه هاشان می خزیدند تا بار و بنه بربندند به مقصدی دیگر و جست و جوی کار! و بومی ها می ماندند به علاقه آب و خاک، آبی که بوی زنگ می داد و خاک... خاک آغشته به نفت و روغن موتور، خاک دامنگیر..!

برای این تلمبه خانه هم، احتمالا چنین اتفاقی افتاده است؛ مسیر خط لوله که عوض شد و نفت بی مدد تلمبه خانه های پی در پی، یکسره تا آبادان رفت، آفتاب رونق دارخوین نیز رو به افول نهاد؛ مثل یک کاروانسرای قدیمی مجاور بزرگراه بیکار ماند و صاحب منصبان به کاری دیگر گمارده شدند و کارگرها نیز پی لقمه نانی راه افتادند در اقصای سرزمین نفت، و لابد چند ناطور ماندند به تماشای روز و شب بویلرهای سرد و ساختمان های رفیع آجری- که سکوت خوفناک "شات دان" (Shut Down) کلافه شان می کرد.

ماجرا هر چه بوده، از جزییات آن اطلاع چنداني نداریم، اما می توان استنباط کرد که هم آن رونق برق آسا و خارق العاده اولیه و هم این نکبت و رهاشدگی یکباره ثانویه، برای دارخوین و ساکنانش، نباید خیلی قابل فهم و انتظار بوده باشد.

ادامه

كاوش در تاريخ نفت

روايت زمين شناس سوئيسي از بزرگترين فوران تاريخ نفت در ايران

بیشتر

"يووان اشتوكلين" از جمله زمين شناسان سوئيسي بود كه در سال 1950 ميلادي (1329 خورشيدي) يعني در گير و دار ملي شدن صنعت نفت، به استخدام شركت نفت ايران درآمد تا در كنار مهندسان معدن ایرانی، فعاليت ها و مطالعات زمين شناسي و اكتشافي را در ايران ساماندهي كند...

آنها با نفت آمدند...

شبكه آبرساني درخزینه به میدان نفتون؛ نخستين شبكه آبرساني ايران

بیشتر

شبكه آبرساني "درخزينه به ميدان نفتون" در سال هاي اوليه كشف نفت، پايه گذاري شد و از سال 1299 تا دو دهه بعد آب منطقه را تامين مي كرد؛ اين در حالي است كه طرح شبکه های لوله کشی آب شرب شهرهای ایران، از سال ۱۳۰۱ در دستور كار قرار گرفت.

روزی روزگاری نفت ...

اكوان، ديو خفته در حاشيه اروند

بیشتر

اسكله تاريخي آبادان، از جمله پنج نقطه اي است كه قرار است در اين شهر به موزه نفت تبديل شود. جرثقيل اكوان كه پيشتر نيز مطالبي در مورد آن درج شد، در اين مكان قرار گرفته است. مطلب حاضر به تشريح نكات تازه اي در مورد اين جرثقيل تاريخي كه نام آن برگرفته از اسطوره هاي شاهنامه فردوسي است، مي پردازد.